Βιογραφικό

Επαγγελματική εμπειρία

Σύμβουλος στην Φαρμακευτική Βιομηχανία σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης Φαρμάκων, εμβολίων, διαγνωστικών, ιατρικής τεχνολογίας, συσκευών, κ.λπ. Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση. Συμβουλευτική για άδειες, αποζημιώσεις, διαπραγματεύσεις. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κλινικών και Βιοισοδυναμικών Μελετών Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προκλινικών Μελετών, Φαρμακολογία (in vitro, in vivo, ex vivo μοντέλα, κ.λπ.), Τοξικολογία (μελέτες σύντομης, μεσαίας, χρόνιας τοξικότητας, μελέτες τερατογένεσης, καρκινογένεσης, μεταλλάξεων, κ.λπ.)

2020-Παρόν

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2018-2020

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (HTA)

2015-2018

Πρόεδρος της Επιτροπής “Θετικού Καταλόγου Φαρμάκων” του ΕΟΦ

2014-2017

Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή για Φαρμακευτικά Προϊόντα για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

2012-Παρόν

Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2010-Παρόν

Καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2003-2010

Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1997-2003

Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1994-Παρόν

Επισκέπτης Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κραγιεβάτσ, Δημοκρατία της Σερβίας

1992-1997

Εκπαιδευτής στην Φαρμακολογία, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης